El Pla d’Acció de Turisme 2024 ambiciona estendre els punts d’informació turística i el Compromís per a la Sostenibilitat Biosphere a tots els municipis de la comarca

El darrer Ple del Consell Comarcal va donar llum verda al Pla d’Acció de Turisme per al 2024.

Així, el Servei de Turisme del Consell Comarcal conjuntament amb tots els ens implicats en la gestió del turisme a la comarca s’han plantejat tres grans reptes de futur:

♦ Comptar, com a mínim, amb un ens del projecte Punts d’Informació Turística a cada municipi de la comarca.

♦ Comptar, com a mínim, amb un ens adherit al Compromís per a la Sostenibilitat Biosphere a cada municipi de la comarca.

♦ Dedicar esforços perquè el Vallès Oriental esdevingui una destinació de turisme intel·ligent a través de les línies de a Xarxa DTI (La Xarxa DTI és un projecte promogut per la Secretaria d’Estat de Turisme que té com objectiu contribuir en la millora de la competitivitat de les destinacions turístiques i la qualitat de la vida dels residents treballant en cinc àmbits: governança, innovació, tecnologia, sostenibilitat i accessibilitat)

Pel que fa al projecte estratègic per l’any vinent, se centrarà en la creació de producte turístic,  Concretament, està previst elaborar material audiovisual relacionat amb el projecte “El Vallès Oriental al teu ritme”, 12 vídeos, un per cada ruta, que seran peces accessibles per a tots els públics, amb propostes d’activitats que es poden dur a terme en diferents moments de l’any amb l’objectiu de desestacionalitzar, descentralitzar, diversificar l’oferta i potenciar el coneixement de la comarca d’una forma més pausada i en èpoques de baixa estacionalitat.

El Pla d’Acció de Turisme es basa en cinc grans eixos estratègics per a la comarca: la creació de producte; la gestió de la sostenibilitat i qualitat turística; la promoció i comunicació dels recursos i propostes de la comarca; el treball vers el turisme intel·ligent per obtenir dades que ens permetin prendre decisions responsables; i la cogovernança entre tots els agents implicats en el sector turístic del Vallès Oriental.

El Pla d’Acció aprovat en el Ple havia estat aprovat prèviament pel Plenari Polític de TurismeVallès, format pels regidors i regidores de turisme i el Consell Comarcal i prèviament proposat pel Plenari tècnic, integrat per les tècniques de turisme dels ajuntaments, la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal i representants de les associacions privades del sector.

Més informació

Feu un comentari