Vilalba Sasserra

Està situat al Vallès Oriental i limita amb els termes municipals de Vallgorguina per l’est i nord-est, amb Dosrius al sud-est, amb Llinars del Vallès pel sud–oest i nord-oest i amb Santa Maria de Palautordera pel Nord.

Antigament el nucli de població es coneixia amb el nom de Trentapasses. 

El coll de trentapasses, a una altura al voltant dels 200 m. a l’indret de la Residència Geriàtrica, és el punt d’unió entre el Montseny i la Serralada Litoral. Ell marca la divisòria que separa la conca de la Tordera, que mira cap al Nord i la del Mogent, que mira cap al Sud.

A part del nucli de població també tenim diverses masies com són: Can Busquets, Can sola Nou, Can Pau Guinart, Can Bertran, Can Gol, Can Esteve, Can Lleuger, El trull, Can n’Illa, Can Rafael i Can Font.

Les dues fonts més importants del poble són la de Can Gol (Font del Duc) molt visitada i la de l’Illa. 

El monument més important del municipi es la “pedra Arca”, situada sota un gran pi en el camí de Ca l’Adrià paral·lel a la C-35, aproximadament a 230 m sobre el nivell del mar, les seves coordenades UTM són: X=0453053; Y=4611463,  aquest monument megalític per la seva arquitectura, la seva construcció pot situar-se entre el Neolític Final i el Calcolític, al decurs de la primera meitat del III mil·leni. 

A Vilalba Sasserra hi ha dues esglésies: l’església Vella, situada fora del nucli urbà al costat del cementiri, i l’església de Santa Maria de Vilalba Sasserra, que està situada dintre del nucli de població.


Apropa’t i viu Vilalba Sasserra

vilalba_sasserra_escut

Adreça

Plaça de la Vila, 1, 08455 Vilalba Sasserra, Barcelona, Espanya.

Dades de contacte

Telefon 938410383

Web http://www.vilalbasasserra.cat/