La Garriga

La seva història està lligada al termalisme, des de l’època antiga i sobretot durant la romanització, de la qual conserva vestigis d’interès com la vil·la romana de Can Terrers, declarada Bé Cultural d’Interès Nacional. El nucli urbà es va formar al voltant de la deu termal, amb aigua calenta superior als 60ºC.

Les seves aigües termals han estat sempre utilitzades durant les diferents èpoques, però és a principis del segle XX quan el fenomen de l’estiueig posa en alça aquest patrimoni natural, ja que la burgesia catalana escull La Garriga com a destí de vacances.

Més informació de l’itinerari La Garriga vila termal i d’estiueig

Apropa’t i Viu – La Garriga