espelta

Fira de l’Espelta a Gallecs

  Info: http://www.espairuralgallecs.cat/ca/actualitat/torna-el-fira-t-de-l-espelta–diumenge-19-de-novembre-de-2023-108.htm