Parc de la Serralada Litoral

El Parc de la Serralada Litoral està gairebé enganxat a les zones metropolitanes. Les seves principals característiques són els seus conjunts de turons que es debaten entre la plana i el mar, un clima mediterrani i una situació estratègica que ha afavorit molt l’establiment de l’home. Aquesta proximitat als principals nuclis de població ha deixat restes prehistòriques i ibèriques, i ermites i castells que encara conviuen amb les masies catalanes.

Constituït per tres unitats -la Conreria, Sant Mateu i Cèllecs- el parc té un paper ecològic fonamental perquè posa en contacte el litoral amb les valls interiors.

Com als altres parcs, el programa Viu el Parc, ofereix una sèrie d’activitats plàstiques, escèniques, musicals, literàries, folklòriques i de difusió del patrimoni natural i cultural, que es porten a terme durant un determinat període de l’any, tant a l’interior dels parcs, com en els municipis que tenen el seu terme municipal dins dels límits de l’espai protegit.

Més informació