Figaró-Montmany

Figaró – Montmany és el nom actual del municipi que reprodueix els límits del castell medieval de Montmany i les parròquies de Montmany, Vallcàrquera i Monteugues.

El nucli urbà del Figaró es va anar formant a partir del segle XIV, entorn de l’hostal de la família Figero fins que va esdevenir, a l’època moderna, un dels principals nuclis de serveis del camí ral que anava de Barcelona a Vic a la zona del Congost. Amb l’arribada del ferrocarril, el Figaró va esdevenir una destinació d’estiueig que es va consolidar amb els projectes arquitectònics i urbanístics de M. J. Raspall i d’altres arquitectes del moment.

Els llenguatges arquitectònics del llegat de l’estiueig combinen el modernisme amb elements noucentistes que contrasten fortament amb l’entorn agrest i muntanyenc, tant del Montseny com dels cingles de Bertí.

Un itinerari senyalitzat i autoguiat, anomenat Passeig Urbà del Figaró, permet resseguir els elements principals d’aquest període. Actualment, el Figaró continua la tradició de poble d’estiueig i excursionisme de natura i patrimoni, afavorit pel veïnatge del Parc Natural del Montseny, de l’espai d’interès natural de Bertí i la localització, a mig camí entre Vic i Barcelona.

Més informació