Cols de varietats antigues

A la comarca s’han recuperat diverses varietats antigues de col, entre les quals hi ha la col de pell de galàpet, la col paperina i la col d’ull i fulla, varietats que estan especialment adaptades a les característiques del territori i presenten unes qualitats culinàries interessants.