Visita a Mons Observans de Montmeló i Montornès del Vallès

Visita a Mons Observans de Montmeló i Montornès del Vallès

UN ASSENTAMENT ROMÀ DEL SEGLE II a. de C.

L’assentament romà de Can Tacó – Turó d’en Roina (Mons Observans) fou construït al darrer terç del segle II a. de C. dalt d’un petit turó de 120 m d’altitud sobre el nivell del mar des d’on es podien controlar les principals vies de comunicació que discorrien per la plana, entre les quals destacava la Via Hercúlia (posteriorment coneguda com a Via Augusta). Ha estat interpretat com un possible praesidium, és a dir, un establiment militar des del qual s’exercirien funcions polítiques i administratives de control del territori circumdant.

Edificat a la manera itàlica, amb paviments d’opus signigum i parets decorades amb pintures murals de primer estil pompeià, ha conservat el traçat de les principals dependències que el conformaven, desgastades per l’erosió natural i el pas dels anys. L’assentament s’estructurava en tres parts: el cos principal, situat a la part alta del turó, i els cossos de serveis, situats a banda i banda de l’entrada, a una cota més baixa, ocupant part de les terrasses laterals. L’edifici principal es distribuïa en tres ales disposades a l’entorn d’un pati central porticat i estava flanquejat per dues grans torres orientades cap al naixement del riu Besòs. Al costat oriental del pati hi havia una cisterna per a la recollida d’aigües pluvials, la qual comunicava amb una segona cisterna situada més al sud. Tot el conjunt quedava protegit per un mur perimetral que tancava l’assentament pels quatre costats. L’entrada principal se situava al costat nord.

BÉ CULTURAL D’INTERÈS NACIONAL (BCIN)

Una de les principals preocupacions dels ajuntaments de Montmeló i Montornès del Vallès i de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica ha estat garantir la protecció del jaciment per a les generacions futures. Fruit d’aquesta preocupació, l’any 2006 es va sol·licitar a la Generalitat de Catalunya la incoació del jaciment com a bé cultural d’interès nacional en la categoria de zona arqueològica. La declaració, que fou aprovada l’any 2008, inclou tota la superfície del turó on es troba el jaciment i els materials arqueològics que s’hi vagin recuperant en el decurs de les diverses campanyes d’excavació (Acord Gov/179/2008, de 28 d’octubre, pel qual es declara bé cultural d’interès nacional en la categoria de zona arqueològica el jaciment de Can Tacó – Turó d’en Roina, en els termes de Montornès del Vallès i Montmeló) (DOGC núm. 5255).

Info: http://www.monsobservans.cat/

Tags:

Deixa un comentari