Tria empreses turístiques sostenibles quan facis escapades al Vallès Oriental

Com a usuari és important tenir criteri a l’hora de viatjar, però no sempre és fàcil identificar les empreses turístiques sostenibles. És per això que us hem preparat aquest post, per ajudar-vos a identificar-les.

Com treballa una empresa turística sostenible?

Com qualsevol altra empresa o organització que opera en un territori, una empresa turística adquireix una sèrie de responsabilitats amb l’entorn on treballa.

A partir de la seva activitat diària es converteix en un agent implicat més, i el seu deure es prendre partit en el desenvolupament de la comunitat amb la qual conviu.

Ens agradaria contextualitzar el terme desenvolupament sostenible, explicant que va ser el 1987, quan per primer cop es va utilitzar. El terme va aparèixer a l’Informe Brundtal que es basava en un estudi socioeconòmic elaborat per Nacions Unides.

A l’informe el van definir així:

«El desenvolupament sostenible és aquell que és capaç

de satisfer les necessitats de les generacions actuals sense

comprometre els recursos que seran necessaris per satisfer

les necessitats de les generacions futures.»

Dit això, és el moment de posar en valor que el paper d’una empresa turística sostenible, va més enllà de la seva rendibilitat econòmica immediata.

El seu paper va lligat a una missió molt clara de conservar, o fins i tot millorar, l’entorn on es desenvolupa, aplicant polítiques d’estalvi de recursos, de benestar social i de retorns econòmics a llarg termini.

Com es mesura el nivell de sostenibilitat d’aquestes empreses?

Les empreses que decideixen transitar d’un sistema de gestió convencional a un sistema de gestió sostenible han de tenir clar que comencen una cursa de fons.

La sostenibilitat no és una moda, ni una tendència, ni una meta. Més aviat, començar a treballar d’una manera més sostenible vol dir crear una nova realitat. 

Per una empresa, pensar en clau sostenible representa pensar a llarg termini i actuar en funció del que deixarem a les futures generacions.

Des del sector públic som conscient que potser el pas més difícil és començar. 

Que per fer-lo cal una certa ajuda tècnica per acompanyar l’empresari en moments de presa de certes decisions i es per aquest motiu, que des del Consell Comarcal del Vallès Oriental, s’està treballant amb el programa Compromís per a la Sostenibilitat Turística Biosphere, a través del qual, aquest any s’han distingit una cinquantena d’empreses.

Durant el procés de distinció les empreses treballen la sostenibilitat des de tres punts de vista o dimensions:

 1.  La del canvi climàtic i el medi ambient.
 2.  La sociocultural
 3.  L’econòmica

Per tant, triar una empresa turística amb el distintiu de Biosphere, será garantia que les seves práctiques diàries estan pensades per fer d’aquest món, un món més sostenible.

Què comporta pensar en clau de sostenibilitat? 

Tot i que la sostenibilitat s’ha d’entendre com un tot, per treballar-la és més adequat fer-ho per separat. D’aquesta manera, cada punt de vista dels anteriors adquireix una dimensió pròpia per la que s’ha dissenyat unes estratègies pròpies.

Desgranem-les? 

1. Canvi climàtic i medi ambient

Aquest és el punt de vista més alarmant, ja que malgrat que fa anys que se’n parla, i que hem fet poc per posar fil a l’agulla, ara ens trobem en mig d’una emergència climàtica.

La degradació del territori i dels recursos que ens ofereix, està tenint unes conseqüències molt severes en el nostre clima. Segons els experts les situacions climàtiques extremes que ja estem vivint, només acaben de començar.

Per ajudar a les empreses sobre com actuar millor en termes de canvi climàtic, el distintiu de Biosphere posa a la seva disposició una sèrie de bones pràctiques, de les quals, unes són obligatòries des del primer moment, i la resta es poden anar introduint any rere any.

Entre les obligatòries i que es consideren punts de partida tenim:

 • La creació de manuals de bones pràctiques internes dirigides al personal i a la clientela per aconseguir un ús més eficient dels recursos.
 • El càlcul periòdic dels consums d’aigua i d’energia,
 • El càlcul periòdic de productes varis com el paper, detergents o altres productes químics, amb l’objectiu de reduir-los o substituir-los per altres més ecològics.
 • Quantificar la generació de residus, la seva forma d’emmagatzematge i el seu model de gestió.

2. Sociocultural

La sostenibilitat en l’àmbit sociocultural és potser la més desconeguda.

Però, en canvi, en la indústria turística té una importància cabdal en termes de pèrdua d’identitat.

En territoris com el Vallès Oriental, on el turisme massiu queda lluny, encara conservem costums, tradicions i productes de la terra.

En un moment on moltes destinacions sobrecarregades de turisme som conscients que les manifestacions de tradició i cultura són un atractiu en si mateixes i que els visitants busquen i premien l’autenticitat.

Per tant, en aquest àmbit, les empreses turístiques sostenibles vetllen, tant pel benestar de les persones que treballen dins l’empresa, com pel creixement de les persones de la comunitat.

Accions que cuiden el benestar social de la comunitat: 

 • Utilitzar un llenguatge respectuós i no discriminatori.
 • Operar d’acord amb polítiques d’igualtat de gènere i de disminució de la bretxa salarial.
 • Incloure persones amb diversitat funcional.
 • Execució de plans d’ocupació específics per lluitar contra l’atur i la precarietat laboral.
 • Participar activament en la vida del poble o ciutat, patrocinant i fent propostes conjuntes amb entitats i asociacions locals
 • Incloure les activitats relacionades amb els recursos culturals i naturals de la destinació dins dels programes d’activitats pròpies.
 • Formar el personal propi que té contacte directe amb el client, sobre els recursos del territori, per tal que els pugui aconsellar als clients, fent-ne augmentar l’impacte positiu.

3. Economia

Pel que fa a la sostenibilitat econòmica, del que es tracta és que la riquesa que es genera a les empreses, repercuteixi directament al territori. 

Es tracta de generar un intercanvi econòmic que sigui sostingut en el temps, basat en la confiança i en qualitat dels productes i serveis.

Una acció d’economia sostenible pot ser aplicar polítiques de compres responsables, amb les que, per exemple, un restaurant o un hotel, pels seus menús compti amb productes alimentaris de proximitat. 

De proximitat o de producció ecològica, pels que volen anar més enllà. 

Un altre exemple de compres responsanbles, pot ser quan per exemple, un hotel, utilitza productes provinents de centres d’ocupació de persones amb diversitat funcional.

D’altra banda, un dels temes més preocupants ara mateix, és evitar el malbaratament alimentari:

A la cuina, tenir uns escandalls molt ben mesurats ajuda a disminuir el rebuig d’aliments, així com a augmentar el rendiment del producte. D’altra banda, a la sala, és adequat saber guiar al client perquè no demani més del que es pot menjar.

Si anem més enllà, les empreses turístiques sostenibles d’una certa envergadura, com pot ser per exemple un hotel, també tenen la funció d’empreses tractores.

I això què vol dir?

Doncs que a partir d’elles i dels serveis que necessiten, no només són creadores de llocs de treball sinó que amb la seva activitat, fomenten la creació de noves empreses.

Un exemple clar d’això poden ser serveis externs com la bugaderia, la jardineria, o serveis independents que els clients puguin necessitar.

Conclusions

No tenir un planeta B es tradueix en el fet que hem de deixar que el planeta es regeneri any rere any i no consumir més del que pot produir.

Per tant, ara mateix el repte més important de les empreses turístiques sostenibles se centra a reduir:

 • Reduir el consum de recursos.
 • Reduir les emissions de CO₂.
 • Reduir totes aquelles accions que malmetin sols i aqüífers.

En conseqüència, per organitzar les nostres vacances i escapades d’una manera més sostenible, és important que no ens fixem només en el preu d’allò que contractem, sinó en tots aquests altres detalls de què hem parlat.

A partir d’aquí, si voleu conèixer les empreses distingides amb el segell de Biosphere al Vallès Oriental us deixem aquest enllaç i us convidem a navegar per la web de turismevalles.com.

Feu un comentari