Com el turisme pot contribuir als ODS?

Apostar per la sostenibilitat ja no és només una opció de vida per alguns. Ara mateix és l’única opció que tenim per resoldre deutes pendents que tenim com a societat i amb el planeta.

Què són els ODS i l’agenda 2030?

El setembre del 2015 durant l’Assemblea General de les Nacions Unides, 193 països es posaren d’acord per treballar conjuntament en la feixuga tasca de transformar el món. 

Un món que si continua així té un destí molt negre i que, malgrat fa anys que ens avisen, sembla que fins ara, que les conseqüències negatives són massa evidents, no ens estem posant les piles per cuidar-lo.

Així que, en aquell 25 de setembre del  2015, del treball de consens d’aquests 193 països s’arriba a un acord que reconeix la importància d’abordar al mateix temps, la lluita contra la pobresa, tenir cura del planeta i la lluita contra les desigualtats. 

A aquest se li dona el nom d’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, i juntament amb els 

17 Objectius de Desenvolupament Sostenible o ODS, seran el fulla de ruta que cada país haurà de seguir per aconseguir un món més sostenible.

Com estan pensats els ODS?

Els 17 ODS estan pensats perquè funcionin com un tot integrat i guardin interrelació entre ells. Una de les seves particularitats és que per avançar en un, resulta indispensables avançar en tot els altres.

Són objectius que responen als tres pilars de la sostenibilitat, és a dir, que prenen tant un caràcter ambiental, com social i econòmic, i que la seva principal funció és mantenir el focus a l’hora de crear polítiques i desenvolupar noves pautes de comportament.

Pràcticament ens queden només 7 anys per aconseguir-los i les dades indiquen que anem amb molt de retard.

Especialment en certes àrees com la del medi ambient que necessita urgentment intervencions dirigides si no volem entrar en una fase de no retorn.

Què pot fer el turisme per contribuir als ODS 

L’activitat turística influeix en molts dels sectors que es desenvolupen en una destinació, raó per la qual també pot contribuir als ODS d’una manera transversal.

Us sonen conceptes com els de turisme responsable, turisme conscient, turisme sostenible o, el que darrerament sona també bastant, turisme regeneratiu?

Doncs són conceptes que s’han donat la mà amb la paraula turisme per tal de crear una manera de viatjar molt més respectuosa amb les persones, la cultura, el medi ambient i l’economia de les destinacions visitades. 

Per explicar-ho hem desconstruït la seqüència dels 17 ODS i els hem agrupat segons el nivell de desenvolupament que impliquen.

Per destinacions emergents en països menys desenvolupats

Diríem que aquests 5 objectius advoquen a les condicions més bàsiques que qualsevol persona hauria de poder gaudir durant la seva vida.

I per tant son objectiu que podem relacionar amb destinacions emergents en països poc desenvolupats, on el turisme pot contribuir als ODS.

De quina manera?

Doncs, fent créixer la seva activitat econòmica a partir de models equitatius i de creixement gradual que fomentin l’emprenedoria i l’empoderament, entre la població local.

Per exemple, la demanda d’aliments que generen els turistes pot estimular la productivitat agrícola i crear sistemes més resilients i constants d’agricultura. Aquests garantiran aliment tant pels que venen de fora com pels mateixos habitants i, a banda, activen una nova activitat econòmica a partir de la seva venda.

Aquestes destinacions, doncs, si experimenten un avanç en els dos primers objectius, el tercer, el sisè i el setè també tendiran a millorar gràcies a la recaptació de nous impostos per part de les administracions locals que veuran créixer el seu teixit empresarial.

Ingressos que es podran revertir en millorar les condicions sanitàries, de la mateixa manera que els sistemes de sanejament o els elèctrics.

Com contribuir als ODS en destinacions més avançades?

Aquests tres ODS parlen de temes que estan en constant evolució i que encara no estan resolts en molts dels països que anomenem desenvolupats, així que continuen sent objecte d’atenció.

Ja sigui en destinacions emergents, a un nivell bàsic, com en destinacions emergents, a un nivell més professional, l’educació es un dret que tenim com a sers human. 

Tenir una força de treball professionalitzada representa tenir la meitat del partit guanyat pel bon desenvolupament de la destinació, per una senzilla raó: la satisfacció del client está garantida.

I què passa quan els visitants s’enduen bons records de la seva experiència? Doncs que es fidelitzen i, a més a més quan ho expliquen, generen un efecte multiplicador.

Val a dir que el turisme genera al món 1 de cada 11 llocs de treball i que, pel que fa a la igualtat de gènere, és un dels sectors on més dones hi treballen, sigui com a empleades o com a emprenedores.

Això les ajuda a empoderar-se, a ser independents i a sentir-se mestresses del seu destí. És a dir a tenir més qualitat de vida.

Aquests tres objectius s’enfoquen en l’ordenació dels espais urbans, en l’accessibilitat, en la preservació del patrimoni cultural i natural de les ciutats, i en la seva manera de produir i oferir serveis.

Disposar de transports més eficients, reduir la contaminació de l’aire o tenir ciutats més intel·ligents i verdes, són avanços que tant beneficien al turista com al ciutadà.

Per contribuir a aquests ODS, es des del teixit d’empresaris turístics que s’ha de moure fitxa.

Són els empresaris que poden incentivar als governs perquè renovin les seves infraestructures i modernitzin les indústries fent-les més sostenibles, més eficients en l’ús de recursos, i més netes amb la finalitat d’atraure més turistes i a altres fonts d’inversió estrangera.

Cuidant el clima i els ecosistemes

Els ODS que requereixen mesures més urgents són els relacionats amb el medi ambient i el canvi climàtic. Si no reduïm ràpida i dràsticament les emissions de gasos d’efecte hivernacle, tenim un futur molt negre.

El turisme ha de contribuir als ODS d’aquest grup amb urgència reduint el consum d’energia i utilitzant fonts renovables, especialment en el sector del transport i l’allotjament i així ajudar a abordar un dels reptes més urgents de la nostra època.

Pel que fa als ODS 14 i 15, per una banda, el turisme costaner i marítim depèn d’uns ecosistemes marins saludables. De l’altra gaudir de paisatges majestuosos, boscos indemnes, una biodiversitat abundant i enclavaments classificats com a patrimoni natural és sovint una de les principals raons perquè els turistes visitin un destí.

Per totes aquestes raons és urgent reduir els residus i el consum, lluitar per la conservació de la flora i la fauna autòctones, i posar en marxa activitats de sensibilització.

En cas contrari, ens esperen conseqüències catastròfiques, resultat de l’acidificació dels oceans, de condicions meteorològiques extremes que ja estem començant a patir; de la contínua degradació dels sòls, la pèrdua d’espècies vitals i de sequeres que provocaran desplaçaments humans massius, per anomenar-ne només alguns.

Però…la unió fa la força

Creiem que està en l’ADN del turisme, unir persones i pobles.

L’intercanvi basat en el respecte i l’equitat brinda a les comunitats l’oportunitat de prosperar en el seu lloc d’origen i es per això que el turisme es converteix en un mitjà efectiu perquè els països en desenvolupament participin en l’economia mundial.

A la vegada, també fomenta la tolerància i l’enteniment d’unes cultures i religions cap a les altres, cosa que ajuda a empatitzar i a construir societats més pacífiques que s’allunyin de la violència.

Contribuir als ODS, vol dir fer-ho des de la perspectiva comunitària i de societat global. Per moltes diferències que hi hagi entre pobles, l’acostament pacífic sempre ajuda a abordar temes que ens afecten a tots de manera conjunta.

Les aliances publicoprivades, siguin internacionals, nacionals, regionals o locals, són comuns en el sector. Responen a la necessitat de consens que la transversalitat de l’activitat turística demana per fer créixer la destinació com a reclam pels visitants, però també, per millorar la qualitat de vida de la població local.

Que pots fer com a turista per contribuir als ODS?

Per contribuir als ODS sent tu el que viatges, evidentment no fa falta que sàpigues tots els ODS de memòria.

Però el que sí que és important, és entendre l’abast de l’activitat turística. 

Per exemple, si viatges a un lloc llunyà, apropa’t tot el que puguis a la gent local.

És a dir, compra sempre que puguis als petits comerços locals i no regategis amb excés. Es tracta de pagar un preu just pel què obtens, que en la majoría dels casos sol ser molt més barat que el què pagues a casa teva.

Per dormir, busca famílies que lloguin habitacions a les seves cases o hotels regentats per locals.

No facis servir l’A/C més de què ho faries a casa teva, recull la teva brossa i, si pots, la que trobis al teu pas. Hi ha països que no tenen educació ambiental i es soleb trobar muntanyes de plàstic a les vores del riu i a les platges.

Participa en activitats organitzades per entitats de la destinació, això et permetrà empatitzar i entendre perquè viuen com viuen. Aprofundeix tot el que puguis en els aspectes socials i explicar-s’hi com vius tu, així ells també aprendran coses de la teva cultura.

Respecta horaris, costums i indumentàries.

Viatjar és obrir la teva ment perquè vibri en noves sintonies. És compartir experiències i intercanviar cultures, tothom aprèn.

Els ODS ens donen les pautes per aconseguir un món on tots tinguem les mateixes oportunitats per tenir una vida digne i vibrant i on es garanteixi la continuitat de totes les espècies que hi habiten. Es feina nostre trobar les eines i la manera d’arribar-hi i el turisme en pot ser una de molt important.

Deixa un comentari