Dietètica i nutrició

Una de les bases fonamentals per gaudir de bona salut és l’alimentació.

Segons les nostres necessitats, tendències a certes malalties o desequilibris energètics, activitats diàries, ritme de vida, etc. necessitarem un tipus d’alimentació que equilibri el nostre organisme.