Political Privacy

De conformitat amb el disposat a la "Ley Orgànica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal", el Client/Titular queda informat, i autoritza, el “registre i tractament de les seves dades personals” en fitxers automatitzats dels quals és responsable el Consell Comarcal del Vallès Oriental, amb la finalitat de rebre periòdicament informació sobre el Consell Comarcal del Vallès Oriental.

El titular podrà exercir gratuïtament els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades i de revocació de la seva autorització d'acord amb el procediment legalment establert. Si desitja accedir a les seves dades, modificar-les, cancel·lar-les o oposar-se al seu tractament ha de dirigir-se a Consell Comarcal del Vallès Oriental. Si ho desitja pot trucar al 938 600 702 o enviar un correu electrònic a turisme@vallesoriental.cat

Consell Comarcal del Vallès Oriental no es fa responsable sobre els continguts de webs de tercers als que hi teniu enllaç, així com de les dades que es puguin recollir en aquests.

Legal text

Legal statement

The Consell Comarcal del Vallès Oriental has this web portal with the objective to boost the tourism network of the region. The website to aim to position of the establisments and the tourism products for a leaders site about the tourist promotion mediu the network. The ...

Political Privacy

De conformitat amb el disposat a la "Ley Orgànica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal", el Client/Titular queda informat, i autoritza, el “registre i tractament de les seves dades personals” en fitxers automatitzats dels quals és responsable el ...

Cookies Policy

¿Qué son y para qué las utilizamos? Este sitio web, al igual que la mayoría de sitios web en Internet, usa cookies para mejorar la experiencia del usuario. A continuación encontrará información sobre qué son las cookies, qué tipo de cookies utiliza este portal, ...