Sostenibilitat

QUÈ ÉS EL COMPROMÍS BIOSPHERE?

 • El Compromís Biosphere és un compromís que voluntàriament adquireixen els establiments, empreses o entitats del sector turístic per treballar, amb una metodologia concreta, la sostenibilitat turística de la destinació. El Consell Comarcal del Vallès Oriental és l’ens gestor per la implantació d’aquest compromís a la comarca.

 • La metodologia que es proposa a les empreses i entitats inclou formació, tallers de destinació, assessorament personalitzat, verificació de compliment i sobretot, un pla de millora.

 • Aquest Compromís Biosphere està sota el paraigües de la Certificació Biosphere que la Diputació de Barcelona va rebre al 2017 com a destinació turística sostenible i responsable, per part de l’Instituto de Turismo Responsable (ITR).

 • L’ITR és un organisme vinculat a la UNESCO i soci de l’Organització Mundial del Turisme i del Global Sustainable Tourism Council.

 • Es tracta d’una certificació pionera, basada en els 17 objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides integrats en l’Agenda 2030.


OBJECTIUS DEL COMPROMÍS BIOSPHERE

 • L’aposta per la qualitat turística que s’havia fet durant anys amb el treball del SICTED, ha permès orientar el treball en destinació cap a tres grans reptes:

 1. El treball conjunt amb els empresaris i resta d’agents del sector turístic.

 2. L’orientació al client i el treball orientat a la hospitalitat i l’acollida del visitant.

 3. Una millora continua dels serveis amb la creació de productes més sostenibles i més eficients.

 • La incorporació de nous criteris propis per a la sostenibilitat en aquests àmbits:

 1. La gestió sostenible

 2. La conservació i millora del patrimoni cultural

 3. La conservació ambiental

 4. El desenvolupament econòmic i social

 5. La qualitat i seguretat

 6. La implicació del client.

COM DISTINGIR UNA EMPRESA ADHERIDA AL COMPROMÍS BIOSPHERE?

Les empreses i entitats adherides al Compromís Biosphere tenen un distintiu específic que les acredita.